Soovitused

Kuidas teostada mõõtmisi?

Mõõtmisvigade vältimiseks kasutage metallmüüdulinti, mitte painduvat sentimeetrit.